Hjemmesiden


Om hjemmesiden

Denne hjemmeside er ment som en informationskanal til medlemmerne. Her på siderne findes vedtægter og referater, samt diverse andre oplysninger.
Til højre findes nu en oversigt med "lokkemad", - til sider vi gerne vil henlede opmærksomheden på.

God læsning

Om at læse pdf. filer

Nogle af siderne her på vores webside er af typen pdf, hvilket betyder der skal bruges et særligt program for at de kan læses.
Programmet er gratis at installere, og de fleste moderne PC'er er allerede fra "fødslen" udstyret med dette program.
Hvis du IKKE kan åbne eksempelvis vores vedtægter, har du sandsynligvis ikke programmet installeret.
Programmet hedder Adobe Reader og kan hentes gratis på Adobe's hjemmeside, som du finder ved at trykke her.

Når der skal et særligt program til læsning, hvorfor i alverden er vedtægter, referater og lokalplan så skrevet og indlæst som pdf. filer?
Det skyldes blandt andet at pdf formatet generelt fylder mindre end originale dokumentfiler, især hvis emnerne er fyldt med billeder, tegninger eller anden grafik.
Yderligere er det en fordel at dokumenterne præsenteres 100% ens på alle computere, og hvis de printes, så printes de 100% ens. Samtidig vil man med sikkerhed undgå at der opstår fejl i de dokumenter der printes, idet der ikke kan forekomme ændringer fra originalen. Dette er især vigtigt vedrørende vedtægter, lokalplan og lignende.

Webmaster undskylder besværet med pdf filerne, men anser det for et gode, - trods alt.


Hjemmesidens opbygning

Hjemmesiden er forsynet med en folde-ud-menu i skærmens venstre side. Ved hjælp af denne kan man klikke sig vej til samtlige sider på vores websted.

Hjemmesiden er fremstillet af en ren amatør, (Jeres webmaster/formand), - det er faktisk kun mit fjerde forsøg på at opbygge en hjemmeside, så I bedes bære over med småfejl, og er samtidig velkomne til at indsende forslag til forbedringer.

venlig hilsen
Webmaster Bo

kom på maillisten


Læs mere...
Links

Læs mere...

Arrangementer
Læs mere...