Kort information fra bestyrelsesmøder


Konstituerende møde

Det konstituerende møde foregik den 31. maj 2005 hos formanden.

Bestyrelsen konstituerede sig med John Jensen som næstformand og Ingelise Hansen som sekretær.
Johnny Johansen fortsætter som kasserer, og Steffen Frederiksen er bestyrelsesmedlem med andre opgaver.

Bestyrelsen gennemgik alle nuværende og kommende opgaver, og fordelte de enkelte opgaver mellem sig.

Dato for næste møde blev ikke aftalt, da det først forventes nødvendigt i løbet af efteråret.

Venlig hilsen Bokom på maillisten


Læs mere...
Farten!
Der køres alt for stærkt på vejene.

Læs mere...

Arrangementer
Læs mere...