Fart dræberFART

Jyllinge den 31. maj 2005

Farten på vore smalle veje er til tider lidt for høj, det var i hvert fald meldingen fra flere af medlemmerne på generalforsamlingen.
Det er min erfaring at de der kører meget stærkt på de smalle veje aldrig har tid til at komme på en generalforsamling, (der er i hvert fald aldrig nogen der indrømmer det) så det er mit håb at nå frem med et budskab denne vej.

Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at se på muligheden af at lave et fortorv på vore veje.
De foreløbige undersøgelser er ikke så positive. Vejene er for smalle til at der kan gives tilladelse til at gøre selve kørebanen smallere.
Mulighederne undersøges fortsat.

Men:
Vi har for nyligt sat nye skilte op på Højager og Bakkeager, og her er max. hastighed sat til 30 km/t.
Så hurtigt behøver man selvfølgelig ikke at køre.
Tænk venligst over at der er mange børn i området, og en nedsat hastighed kan ikke koste mange sekunders forsinkelse.

Hvor travlt har du?

Vis hensyn, - og påtal gerne overfor dem der ikke tænker sig om.

/Bestyrelsen

kom på maillisten


Læs mere...
Bestyrelsesmøde

Læs mere...

Bestyrelsen
Læs mere...