Velkommen til grundejerforeningen Lønager


Grundejerforeningen Lønager er hjemmehørende i Roskilde kommune. (I tidligere Gundsø kommune)
Grundejerforeningen består af 2 veje, Bakkeager og Højager, samt dele af Solsikkevej og Osvej Vest, og har ialt 79 medlemmer.

Jyllinge Nordmark blev udstykket i midten af halvtredserne som sommerhusområde.

I 1998 vedtog Gundsø Kommune en ny lokalplan der bragte Jyllinge Nordmark fra landzone til byzone, og siden har området ændret karakter fra sommerhusområde til villakvarter.
Der findes stadig en hel del sommerhuse i området, men de fleste grunde er nu beboet helårs.

Nærhed til Roskilde Fjord samt områdets øvrige karakter er særdeles attraktiv, og områdets natur er både fristed og hjem for mange.


Tag et kig på disse sider, - velkommen til Grundejerforeningen Lønager.

Tilmelding
til spisning
på generalforsamling
24. maj 2017

Tryk her...


Generalforsamling 2015
Se under referater
Bemærk at der er
rettelser til
Husorden

Regler for
vej og skel
Læs mere...
Tilmelding til maillisten
Læs mere...