Velkommen til grundejerforeningen Lønager


Grundejerforeningen Lønager er hjemmehørende i Roskilde kommune. (I tidligere Gundsø kommune)
Grundejerforeningen består af 2 veje, Bakkeager og Højager, samt dele af Solsikkevej og Osvej Vest, og har ialt 79 medlemmer.

Jyllinge Nordmark blev udstykket i midten af halvtredserne som sommerhusområde.

I 1998 vedtog Gundsø Kommune en ny lokalplan der bragte Jyllinge Nordmark fra landzone til byzone, og siden har området ændret karakter fra sommerhusområde til villakvarter.
Der findes stadig en hel del sommerhuse i området, men de fleste grunde er nu beboet helårs.

Nærhed til Roskilde Fjord samt områdets øvrige karakter er særdeles attraktiv, og områdets natur er både fristed og hjem for mange.


Tag et kig på disse sider, - velkommen til Grundejerforeningen Lønager.

FARTFarten på vore smalle veje er til tider lidt for høj, især med tanke på at vejene er for smalle til at der kan etableres fortov.

Tænk venligst over at der er mange børn i området.
Vis hensyn, - og påtal gerne overfor dem der ikke tænker sig om.

Generalforsamling 2023
Se under referater


Regler for
vej og skel
Læs mere...
Tilmelding til maillisten
Læs mere...